Streven naar het meest optimale proces

Geplaatst op door Systems Assembly. De leestijd is ongeveer 4 minuten.

Arie Vogels leidt twee teams monteurs bij NTS die werken aan uiteenlopende machines. Daarnaast werkt Arie aan New Product Introduction waarbij hij nieuwe opdrachten vertaalt naar een reproduceerbaar proces. De gemene deler in beide rollen is het streven naar een optimaal ingericht proces. Door het volledige traject te doorlopen met een multidisciplinair team, worden alle aspecten van het maakproces op voorhand uitgedacht. Dat start al met een goed doordacht design dat foutkansen ondervangt. “Samen met de klant werken we aan het meest optimale proces en daarmee aan efficiency en besparing.”

“Op dit moment heb ik twee rollen,” vertelt Arie. “Ik ben teamleider van twee teams monteurs namelijk van de business line Additive, Apostore en Solaytec en ik ben teamleider New Product Introduction. De teams waarvoor ik verantwoordelijk ben, werken aan de machines van Additive Industries: een 3D-metaalprinter, Apostore: een apothekersmachine en SoLayTec, een zonnecelmachine dat laagjes aanbrengt op Silicium plaatjes. Het zijn allemaal hele mooie mechatronische producten die we functioneel testen en plug and play opleveren.

Nieuwe opdrachten vertalen naar een reproduceerbaar proces

“New Product Introduction houdt in dat ik de opdrachten en projecten die nieuw bij NTS binnenkomen help vertalen naar een proces dat reproduceerbaar is. Daarbij is het streven: first-time-right. Als iets drie keer opnieuw moet worden gemaakt na het testen dan moet er een stevige verbeterslag worden gemaakt en plan ik hierbij de mensen in.”

Overkoepelende streven: het inrichten van het meest optimale proces

“Het meest optimale proces is zowel in mijn rol als teamleider als voor New Product Introduction het streven. Daarvoor werken we met diverse tools en modellen zoals een Value Stream Analyse waarbij je de waardestroom  inzichtelijk maakt op een zogenoemde ‘brown paper’. Het gaat dan onder meer om defecten, wachttijden, voorraden, informatiestromen en bewegingen. Je gaat vervolgens proberen om alle mogelijke verliezen te elimineren om zo het proces te optimaliseren en de doorlooptijd te verkorten.”

Fysieke workflow inrichten door Spaghetti diagram

“Ook heb je bijvoorbeeld het spaghetti diagram. Dat gebruiken we om bewegingen inzichtelijk te maken, in kaart te brengen hoe het fysieke proces op de werkvloer verloopt, hoe de workflow is en waar verbetering mogelijk is. Je bekijkt vervolgens de current state en bepaalt de future state om de meest optimale situatie te behalen.”

Verrassende inzichten

“Daar komen altijd heel verrassende dingen uit. Door je gereedschappen een vaste plek te geven bijvoorbeeld kun je je werkplek heel gestructureerd inrichten en veel efficiënter werken. Door bevestigingsmiddelen op de werkplek aan te brengen, creëer je overzicht en rust. Wanneer je overal een plaatje op plakt in plaats van een geschreven tekst verkleint de foutkans. Plaatjes werken vaak beter dan  geschreven teksten, beelden spreken vaak voor zich en teksten zijn vaak op meerdere manieren te interpreteren.”

Foutkansen beperken begint vooraan in het proces

“Dat begint al bij hoe de leverancier producten aanlevert en hoe de materialen via het magazijn naar de vloer gaan. Hiervoor worden standaard pickkarren ingericht. Fouten moet je zoveel mogelijk ondervangen en zolang je met mensen werkt, heb je gewoon kans dat er fouten worden gemaakt. Foutkansen beperken, begint al bij een goed design. Je kunt ze beter in het design ondervangen dan in het proces. Samen met de engineers proberen we daarom het design zo te maken dat het fouten ondervangt. Dat is in een omgeving als NTS waar we high mix, low volume, high complexity series assembleren, heel belangrijk.” 

Alles op voorhand uitgedacht

“Bij het ontwerpen heeft men weleens de neiging om vooral naar de functionaliteit van producten en systemen te kijken maar daarbij de maakbaarheid uit het oog te verliezen. Daarom is het belangrijk om in een zo’n vroeg mogelijk stadium met de productie aan te haken. Het is ook belangrijk om met een multidisciplinair team van engineers, planners, inkopers, monteurs en teamleiders het complete proces door te lopen. Zo worden alle aspecten van het volledige ontwerp, assemblage en maakproces al op voorhand uitgedacht.”

Klant staat open voor aanpassing design voor verbeteren maakbaarheid

“Wanneer klanten zelf een design aanleveren, staan ze ook vaak open voor het aanpassen van een design als dat de maakbaarheid ten goede komt. Dat heb je gewoon liever in het design ondervangen dan in het proces. De monteurs brengen bovendien in een systeem in kaart waar vertraging optreedt, hoe lang ze ergens mee bezig zijn enzovoorts. Dan kunnen we een klant inzicht geven in waar efficiency en dus besparing mogelijk is.” 

Wil je onze vacatures en blogs direct in je mailbox?

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte

Klik hier voor onze privacy verklaring.