Rust in de supply chain en forse reductie escalatie door S&OP

Geplaatst op door NTS. De leestijd is ongeveer 6 minuten.

Een gedegen Sales & Operations Planning is één van de belangrijkste business management processen. Een goed ingericht S&OP stelt een bedrijf in staat om vooruit te kijken en een organisatie optimaal aan te sturen onderbouwd met prognoses. Om die reden heeft NTS het onderwerp hoog op de agenda staan en is het binnen anderhalf jaar tijd in staat geweest S&OP stevig in te richten. Met alle positieve gevolgen van dien: de nieuwe manier van werken brengt rust in de supply chain en het aantal escalaties is fors gereduceerd. De uiteindelijke ambitie is om zes kwartalen vooruit te kunnen kijken. Van dat belang is inmiddels het hele bedrijf doordrongen, essentieel want S&OP omvat de totale waardeketen.

“Ik koos onder meer voor NTS vanwege haar familiecultuur en daarmee voor duurzaam concurrentievermogen,” vertelt toenmalig COO van NTS Rob Karsmakers: “en het feit dat we hier zowel maken, engineeren als assembleren: een hoge mate van verticale integratie dus. Wat me bij mijn komst bij NTS opviel was dat we bestaan uit veel separate bedrijven met ieder hun eigen kracht, die elkaar zouden kunnen versterken maar eigenlijk te veel in silo’s werkten en dat terwijl de synergie juist zo belangrijk is. Dat vraagt om samenwerken.”

Duurzaam bedrijf, betrouwbare leverancier en goede werkgever

“Dat is ook de voornaamste reden geweest om S&OP zo’n anderhalf jaar geleden te introduceren. Een gedegen Sales & Operations Planning is één van de belangrijkste stappen die je kunt zetten om dit bedrijf op de lange termijn duurzaam te laten zijn. Het gaat niet alleen om korte termijn winstgevend; je wilt een solide, duurzaam bedrijf zijn, een goede werkgever en een betrouwbare leverancier en klant. Dat vraagt investeringen, zelfs als dat op korte termijn offers vraagt. Management heeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid, een verantwoordelijkheid voor het lange termijnperspectief van het bedrijf.”

Zes kwartalen vooruitkijken

“Eén van de belangrijkste business managementprocessen is je sales & operations planning. Dat stelt je in staat om vooruit te kijken en op basis daarvan bedrijfskeuzes te maken. Om die reden is Patrick Kilkens hier zo’n 1,5 jaar geleden als Supply Chain Manager mee gestart. Onze ambitie is uiteindelijk om zes kwartalen vooruit kunnen kijken. En ervoor te zorgen dat het hele bedrijf is doordrongen van het belang van S& OP. Het omvat de totale waardeketen.”

Voordelen van S&OP
- Rust in de supply chain en substantiële vermindering escalaties
- Proactieve gesprekken tussen klant en leverancier: voorkomen frustraties en piekbelasting
- Minder voorraad, minder werkkapitaal
- Tijdige investeringen in mensen en machines
- Verbetering van lange termijn opbrengsten interne organisatie door centraal overzicht

Na 1,5 jaar S&OP stevig ingericht

“Toen ik hier begon waren we nog niet in staat heel ver vooruit te kijken,” vervolgt Patrick. “Bovendien bleken korte termijn prognoses in sommige gevallen sterk af te wijken van wat daadwerkelijk gerealiseerd kon worden. Wel kregen we uitgebreide forecasts van enkele van onze klanten, maar hadden we niet de systemen en werkwijzen om hier goed mee om te gaan. Na stevig te hebben ingezet op de implementatie, kunnen we ons zo’n 1,5 jaar later voorloper noemen als het gaat om S&OP.”

Maandelijks S&OP overleg en wekelijkse opvolging

“Momenteel hebben we maandelijks een S&OP overleg waarbij de site director, manager operations en de businessverantwoordelijken aanwezig zijn. De afspraken die tijdens dat overleg worden gemaakt, volgen we wekelijks tijdens een S&OE (Sales & Operations Execution) op. De forecast van onze klanten laden we in het systeem, dan hebben we een zeer hoge mate van zekerheid dat bepaalde orders gaan vallen. Wanneer we geen forecast hebben van de klant dan proberen we zelf een inschatting te maken en ook deze in de systemen te verwerken. Onze materiaalaankoop proberen we optimaal vooruit te plannen, waarmee we ons werkkapitaal kunnen controleren.”

In gesprek met de klant, rust in de supply chain en substantieel minder escalaties

“Wanneer levertijden mogelijk in het geding komen voor een klant, dan geven we proactief een signaal af. We merken nu al dat deze manier van werken rust brengt in de supply chain. Het leidt tot substantieel minder escalaties. Onze klanten zijn er blij mee. Door de prognoses hebben we inzichten op basis waarvan we het gesprek met de klant kunnen aangaan. Je krijgt door deze manier van werken niet alleen inzicht in de eigen organisatie maar ook waar bij de klant prioriteiten liggen. Door hen op voorhand inzicht te geven ga je pro-actief het gesprek aan. Daardoor ontstaat echte samenwerking met de klant. We werken samen om potentiële problemen in het toekomstige proces voor te zijn en onnodige piekbelasting te voorkomen.”

Vruchten S&OP worden zowel extern als intern geplukt

“Klanten vinden dit een heel professionele manier van werken, het draagt bij aan voorspelbaarheid en we zijn daardoor een betrouwbare partner,” aldus Rob: “maar ook intern heeft deze manier van werken ertoe geleid dat we meer vanuit integraal NTS-belang zijn gaan kijken naar belangen. In de samenwerking en onderlinge levering tussen onze maak- en assemblagebedrijven, focussen we daarom nu meer op waarde creatie voor onze klanten. Het is dan van belang om niet korte termijn aan te sturen op het individuele resultaat van een maakbedrijf, maar om een NTS-brede horizon te hanteren. Daarmee staan alle neuzen dezelfde kant op en geven we voorrang aan opdrachten die belangrijk zijn voor NTS voor de lange termijn. S&OP maakt dat inzichtelijk, waardoor het ons structureel concurrerender maakt. En daar heb je elkaar echt heel hard voor nodig.”

Uit je comfortzone treden en gelijktijdig gezonde balans bewaken

“Doordat NTS klein genoeg is om elkaar te kennen maar ook weer niet zo klein dat we de expertise niet in huis kunnen halen, hebben we S&OP op zo’n korte termijn kunnen implementeren. Bij NTS voel je de inspiratie en drive om er samen iets van te willen maken. Zo’n proces tot een goed resultaat brengen is naast een professionele IT-backbone met name een kwestie van human-dynamics. Je moet samen ergens vol voor willen gaan en samen excelleren. Wat vandaag state-of-the-art-is, is morgen normaal. Daarom is het van groot belang om uit je comfortzone te blijven en gelijktijdig op allerlei fronten een gezonde balans te behouden.”

Wil je onze vacatures en blogs direct in je mailbox?

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte

Klik hier voor onze privacy verklaring.