In hoger volume produceren is extreem veelomvattend

Geplaatst op door Systems Assembly. De leestijd is ongeveer 7 minuten.

Engineering Manager Marcel Rietkerk (43) is verantwoordelijk voor een multidisciplinair team van engineers binnen de divisie Mechatronics van NTS. Zij zorgen ervoor dat componenten, producten en systemen van klanten in een hoger volume kunnen worden gemaakt. Samen met de klant werken de engineers aan het creëren en onderhouden van de meest efficiënt mogelijke situatie. Een extreem veelomvattend proces dat al begint in de vroege concept fase. Wanneer een systeem is opgeleverd blijft bovendien ‘continuous improvement plaatsvinden. Doordat OEMS steeds meer in de supplychain beleggen is een generalistische aanpak, specialistische kennis en het kunnen vervullen van een brugfunctie tussen klant, collega en toeleveranciers voor NTS een absolute vereiste.

“Alles wat onze klanten ontwikkelen en wat onze divisie Development & Engineering ontwikkelt, is bedoeld om er uiteindelijk een serie van te bouwen,” vertelt Marcel Rietkerk. “Mijn afdeling is verantwoordelijk voor de technische realisatie van series. Je hebt een model of een prototype en dat moet worden opgeschaald. Als een klant op dit moment één systeem per maand produceert en hij wil de productie opschalen en er vijftien per maand gaan produceren betekent dat wezenlijke andere vereisten in zowel het ontwerp, de werkplek en de procesinrichting.”

Diversiteit in technologie uitermate interessant voor engineers

“Zo is cleanliness in de semicon industrie bijvoorbeeld van essentieel belang. We werken voor klanten die als het om cleanliness gaat, werken op niveau ISO6, ISO7 en ISO8, dat betekent dat wij daar alles van moeten weten. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het werken met cryogene condities en hoog vacuum. Je moet als engineer bij NTS van alles wat weten en het zijn super interessante technologieën. Voor een engineer is het uitermate leerzaam om daar in te mogen duiken.”

Alles draait om optimalisatie voor productie in volume

“De engineers in mijn team ontwerpen geen product, systeem of component. We dragen bij aan het optimaliseren en perfectioneren van het ontwerp van een klant of system developer van NTS zodat het geschikt is om in volume te produceren. Daarin werken we intensief samen met onze klant. We zijn verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van de meest efficiënt mogelijke situatie.”

Niet maken maar specificeren en assembleren

“Binnen de divisie Mechatronics produceren we verder zelf geen onderdelen. We specificeren en assembleren. Onderdelen zijn afkomstig van toeleveranciers. Als we het product of systeem in elkaar zetten en het werkt uiteindelijk niet, zijn er in hoofdlijnen twee opties; of een leverancier heeft niet volgens de specificatie geleverd of alles is volgens specificatie geleverd en volgens het ontwerp in elkaar gezet maar het blijkt toch niet te werken. In het laatste geval betrekken we alle knappe koppen en gaan we troubleshooten. Een dergelijke situatie moet dan zo snel mogelijk worden veranderd. Daarnaast stellen we de vraag wat het effect is op de onderdelen die al in voorbereiding zijn in de supply chain. De laatste en belangrijkste vraag is ten slotte; ‘hoe gaan we er voor zorgen dat het specifieke issue nooit meer kan optreden?’”

Streven naar vroegtijdige betrokkenheid in opschalen

“Wanneer een aanvraag voor productie in een hoger volume binnenkomt dan zijn wij daar als team het liefst zo snel mogelijk bij betrokken. Bij voorkeur al in de fase waarin het concept ontworpen wordt. Early supplier involvement heet dat. In die concept fase en de daarop volgende prototype fase wordt meer dan 80% van de uiteindelijke productiekosten bepaald. Het is van groot belang dat in die fasen zo veel mogelijk van de productierisico’s worden geëlimineerd. Dit doen we door de kennis en ervaring van productie- en assembly engineers in het ontwerp mee te nemen.”

“Voorbeelden van vragen die een engineer in die fase stelt, zijn: ‘Hoeveel moeten we kunnen leveren, binnen welk tijdsbestek en tegen welke kwaliteitseisen?’, ‘Is de tekening duidelijk en zijn alle specificaties volledig?’ ‘Wat zijn voor de klant essentiële criteria en welke punten zijn niet direct functioneel of kritisch?’. Neem bijvoorbeeld de behuizing. Systemen hebben vaak een gelakte behuizing, moet de kleurtint van die behuizing in alle gevallen hetzelfde zijn? Of mag er variatie in zitten? Of wanneer er een kras zit op een onderdeel, hoe erg is dat? De esthetiek heeft geen directe invloed op de functionaliteit, maar is vaak wel een discussiepunt. Dat soort keuzes betekenen nogal wat voor de inrichting van je proces, supply chain en de kosten.” 

Bestaande machines of producten in hoger volume

“Een andere situatie waar we als afdeling mee te maken hebben zijn machines of producten die in het verleden zijn gebouwd maar die door de toenemende vraag in een hoger volume moeten worden gebouwd. Dan krijg je te maken met heel andere aspecten zoals of onze toeleveranciers nog aan de vraag kan voldoen op de manier waarop hij er eerst aan voldeed. Het zou zomaar kunnen dat een component die de toeleverancier maakte op een andere wijze moeten worden geproduceerd en dat dat niet gaat.”

“De haalbaarheid van de industrialisatie brengen wij in kaart. Een NPI engineer gaat met een projectteam aan de slag. De opdracht; het beoogde proces inrichten en een pilot draaien om te zien of het zo werkt als bedacht. Daarbij houdt hij de kosten, de bouw en de procesinrichting in de gaten. Het project is uiteindelijk klaar als een serie gebouwd is, de voor- en nacalculatie kloppen en de risico’s in het proces voldoende zijn geborgd. Dan wordt het product of systeem vrijgegeven voor volume.”

Ook na oplevering blijvend verbeteren

“Vervolgens blijft continuous improvement plaatsvinden. Dat wil zeggen dat de klant, leveranciers en wij zelf kleine wijzigingen blijven doorvoeren ter verbetering van product en proces. Daar is onze production engineer bij betrokken, hij houdt zich bezig met de lopende lijn. Onderwerpen waar hij zich bijvoorbeeld mee bezighoudt, zijn het oplossen van problemen in de assemblage en onderdelenproductie bij leveranciers. Hij kijkt, hoe vaak een probleem zich voordoet en hoe het in de toekomst kan worden voorkomen. Op deze manier borgen we de kwaliteit.”

Meer en meer brugfunctie tussen collega’s en klant

“Wat je ziet, is dat de grote OEMs steeds meer in de supplychain leggen. De maakbaarheid van componenten en de assembleerbaarheid van de systemen en producten is kennis die de 1st tier en 2nd tier toeleveranciers moeten inbrengen. Dat betekent voor onze engineers dat zij meer en meer een brugfunctie gaan vervullen tussen de klant en onze collega’s op de werkvloer en in de keten. Dat vereist veel kennis en het vermogen om je kennis van wat maakbaar is over te dragen want wat in theorie wordt bedacht moet ook nog gemaakt kunnen worden. Als NPI engineer opereer je op dat snijvlak.”

“NTS is een snelgroeiend bedrijf dat mede door dit type ontwikkelingen volop in verandering is. Ik werk hier nu 3 jaar en zie heel veel positieve ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld World Class Manufacturing, een lean werkmethodiek die NTS de afgelopen jaren heeft ingevoerd. Je merkt dat dat effect heeft; het leidt tot transparantie mensen nemen eigenaarschap, we kunnen sneller handelen, hebben alles beter onder controle. Verder worden IT systemen steeds verder gekoppeld en zijn we bezig om in Eindhoven een campus te maken zodat het volledige spectrum van ontwikkelen, maken en productie fysiek bij elkaar komt.” 

Groei team door groei organisatie

“De snelle groei van de organisatie zie je ook in mijn team. De behoefte aan mensen die kunnen wat wij doen is groot. In 2,5 jaar tijd is mijn team twee keer zo groot geworden. Het is ook een heel veelzijdige baan. NPI en productie Engineers zijn mensen die in de praktijk staan, continu in de weer zijn met het onderhouden van contacten bij de klant, bij toeleveranciers en in de interne organisatie. Het is daardoor heel dynamisch. Bovendien krijg je te maken met een zekere mate van druk. Wanneer een systeem niet werkt, kan dat geen maand duren. Die situatie moet zo snel mogelijk worden opgelost.”

Meer weten?

Neem contact met ons op via het formulier

Neem contact op