Doorlopende stage helpt NTS in groei naar data-gedreven organisatie

Geplaatst op door Systems Assembly. De leestijd is ongeveer 8 minuten.

Studente technische bedrijfskunde Hanna van Kessel (19) nam het afgelopen jaar het stokje over van opleidingsgenoot Pim de Rijke tijdens een doorlopende stageopdracht bij NTS Mechatronics. Pim onderzocht hoe NTS continuous improvement kon toepassen. Hanna structureerde data en richtte Business Intelligence dashboards in zodat engineers tools hebben om te zien waar procesverbetering mogelijk is. Samen legden de studenten een basis om van NTS een meer data-gedreven bedrijf te maken. Een stage die naar ieder volle tevredenheid verliep. “Ik heb hier een enorm prettige en leerzame tijd gehad en ben nog gebleven voor ‘vakantiewerk’.”

“Vorig jaar was ik voor mijn derdejaars stage op zoek naar een opdracht waarbij data een rol speelden,” vertelde Hanna. “Ik vind datagebruik in organisaties interessant en heb in mijn eerste jaar ook datavakken gevolgd. Pim de Rijke, die dezelfde studie volgt als ik aan de Fontys Hogescholen, had op dat moment net mijn LinkedIn bericht gelezen waarin ik vroeg naar een datagerelateerde stage. Hij benaderde me vervolgens met de vraag of ik een vervolg wilde geven aan zijn stageopdracht: onderzoek naar continuous improvement in de organisatie.”

NTS als supplier niet zo bekend bij studenten

“Voor die tijd had ik nog nooit van NTS gehoord, terwijl hier wel heel veel oud-studenten van mijn opleiding werken. Wat NTS doet is namelijk precies waarvoor ik word opgeleid, alles hier draait om techniek en het verbeteren van bedrijfsprocessen. De OEMs in de regio zijn wel bekend maar er zijn heel veel toeleveranciers in deze regio die wat minder bekend zijn. Pas wanneer je stage gaat lopen krijg je echt een goed beeld van wat er is.”

Volop ruimte om eigen draai te geven aan stage

“Op het moment dat ik bij NTS begon had Pim al uitgebreid onderzoek verricht naar hoe continuous improvement, het continu verbeteren van je bedrijfsprocessen, kon worden toegepast bij NTS. Wat heel fijn was, was dat ik ook overlap had met Pim zodat ik te horen kreeg wat hij allemaal had gedaan en hem vragen kon stellen over het waarom. Zijn bevindingen waren overigens geen keiharde uitgangspunten, ik had volop ruimte om een eigen draai aan mijn stage te geven.”

Optimalisatiemogelijkheden herleiden uit data-analyse

“Wat je doet bij continuous improvement is uit data herleiden waar mogelijkheden liggen om je bedrijfsprocessen te optimaliseren. Neem de elektronenmicroscopen die NTS maakt voor Phenom World als voorbeeld. Bij de productie komt het voor dat er vuil op de lens komt, dit wordt dan ter plekke opgelost en gedocumenteerd. Het komt nog een keer voor en nog een keer. Het is onmogelijk om dit type losse voorvallen uit het blote hoofd bij te houden maar uit een data-analyse komt wel naar voren dat het structureel oplossen van dit probleem leidt tot een efficiency improvement.”

Dashboards stellen engineers in staat de root cause te achterhalen

“Doordat tijdens het ontwikkel- en productieproces data worden verzameld kun je uit analyses de root cause achter voorvallen traceren. Er zijn heel veel data bij NTS, per product zijn er logdata, ik werk aan het inzichtelijk maken en structureren van die data en het inrichten van dashboards zodat een engineer zelf verbanden kan leggen en zelf inzichten kan verkrijgen die relevant zijn om interne processen te optimaliseren voor zijn domein.”

Eerste stappen gezet naar een data-gedreven organisatie

“Mede door het onderzoek en werk dat Pim en ik hebben verricht, zie je dat NTS, en met name de afdeling Product Engineering, steeds meer naar een datagedreven organisatiegaan. Zowel op product- en procesniveau als op bedrijfsniveau worden flinke stappen gezet om van NTS een data-gedreven bedrijf te maken. In die transitie is de Product Engineering afdeling waar ik zit nu een voorloper op de rest van de organisatie.”

Bij datavergaring is het kunnen leggen van verbanden essentieel

“De afdeling productie vergaart data in een database. Daarbij is het vooral belangrijk dat dat op een manier gebeurt waardoor ook verbanden kunnen worden gelegd, als een rationele database dus. Er moeten afhankelijkheden in bestaan. Welke verbanden professionals belangrijk vinden, varieert. Product Engineers zijn met name geïnteresseerd in technische mankementen, business line managers zijn meer geïnteresseerd in overkoepelende stuurvariabelen.”

Voorbeelden van Kritische Prestatie Indicatoren

“Enkele voorbeelden van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) zijn: tijd per foutcode, op welke codes  de meeste tijd wordt geschreven en welke oorzaken effect hebben op welke symptomen. De voornaamste focus tijdens mijn stage was eigenlijk om te achterhalen waar we ons als afdeling nu als eerst op moeten gaan richten om te verbeteren. Mijn precieze onderzoeksvraag was: ‘op welke manier moet het KPI dashboard en de bedrijfsvoering gericht op continuous improvement ingericht worden?’ Daar heb ik invulling aan gegeven. In eerste instantie tijdens mijn stage en later nog door tijdens mijn vakantie verder te werken.”

Voornaamste advies is kennis borgen

“Mijn voornaamste advies aan NTS is uiteindelijk gericht op de toekomst, namelijk: ervoor zorgen dat de opgebouwde kennis rondom de dashboards wordt geborgd op een projectmatige, gestructureerde manier. Dat zou een mooie opdracht zijn voor een volgende stagiair. Voor NTS Mechatronics algemeen wordt al gewerkt met een projectcharter. Alles moet op dezelfde manier worden gedocumenteerd en alles wat je doet als Product Engineer moet uiteraard bijdragen aan de overall KPI’s.”

Veel interesse van NTS medewerkers in mijn opdracht

“Al met al heb ik best wel veel gedaan hier. Ik was heel blij dat ik in de zomer kon doorwerken want dan kon ik ook echt iets opleveren. Je merkt ook dat wat ik heb gedaan, gezien wordt in de organisatie. Er zijn veel mensen van andere afdelingen die even komen kijken wat ik heb gedaan met vragen als: ‘Jij hebt toch met Power BI gewerkt hè? Hoe werkt dat dan?.”

Toe naar goed bronbestand en centrale aanpak

“Voor de toekomst zou het gaaf zijn als NTS mijn Product Engineering Dashboard blijft gebruiken. Op dit moment heb ik nog heel veel data handmatig opgeschoond zodat ermee gewerkt kan worden maar eigenlijk wil je gewoon een goed bronbestand. De best mogelijke situatie zou zijn wanneer deze product- en procesoptimalisatie meer vanuit de IT-afdeling zou worden opgepakt zodat het echt ingebed raakt in de organisatie. Nu zijn het met name nog mensen die het leuk vinden, en direct kunnen toepassen in hun werk die het oppakken.”

Veel ruimte voor eigen initiatief

“Stagelopen bij NTS heb ik als heel prettig ervaren. Zo vond ik het heel fijn dat ik hier tijdig kon beginnen, dat ik al in het traject werd meegenomen nog voordat mijn stage officieel was begonnen en dat er volop ruimte was voor overdracht met Pim. Bovendien is het fijn om de ruimte te krijgen om echt je eigen draai aan het onderzoek en de opdracht te geven.”

NTS medewerkers open houding en makkelijk in de omgang

“Verder stond iedereen er heel erg open voor om met mij in gesprek te gaan. Ze waren blij met mijn input. Het voordeel is natuurlijk dat wat ik deed ook direct praktisch nut had. Het voordeel van deze doorlopende stage is dat je bezig bent met een onderwerp waar de organisatie veel waarde aan hecht.”

“Verder was het team product engineers leuk, het bestaat voor een groot deel uit relatief jonge mensen. Dat is ook fijn wanneer je daar zelf als jong iemand komt. Het is heel laagdrempelig om contacten te leggen, de product engineers zijn makkelijk in de omgang.”

Niet bang zijn en ideeën overbrengen

“Het belangrijkste wat je bij NTS moet doen, is niet ‘bang zijn’. Je moet erop af durven gaan, de stap durven te zetten. Mijn advies aan toekomstige stagiairs is dan ook: neem jezelf serieus en breng je ideeën actief over. Die zelfstandigheid is ook iets waar hard aan gewerkt wordt tijdens de opleiding, bij NTS word je daarin heel goed ondersteund.”

Goede begeleiding, veel ruimte en heel leerzaam

“De begeleiding door NTS was goed. Je wordt hier niet aan je lot overgelaten maar krijgt wel genoeg ruimte voor eigen initiatief. Ik kon makkelijk contact opnemen met mijn begeleider en als hij er niet was dan kon ik een beroep doen op iemand anders. Het is wel belangrijk om een begeleider te hebben die je intern kan doorverwijzen en die indien nodig wat druk kan uitoefenen.”

“We zaten verder met een groep stagiairs bij elkaar. Dat was ook heel fijn. Achteraf gezien ben ik blij dat ik de keuze voor NTS heb gemaakt. Ik ben hier heel goed begeleid en heb heel veel geleerd.”

Meer weten?

Neem contact met ons op via het formulier

Neem contact op