De enorme potentie van automatisering

Geplaatst op door NTS-Group. De leestijd is ongeveer 6 minuten.

Theo Geenen startte ruim 35 jaar geleden direct na zijn studie bedrijfskunde bij NTS als planner. IT stond op dat moment nog in de kinderschoenen maar hij zag direct de enorme mogelijkheden en potentie en maakte er zijn beroep van. Als IT manager bij NTS was hij dé drijvende kracht achter essentiële efficiëntie- en verbeterslagen. Inmiddels richt Theo zich als Manager Information Systems met name op CRM, ERP, Business Intelligence en Electronic Data Interchange. Automatisering is al lang niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering en een uitgekiende IT strategie kan voor het bedrijf zelfs dé competitive advantage zijn ten opzichte van de concurrent.

“Op het moment dat ik bij NTS begon, dat toen nog Nebato was, planden we de volledige productie zelf, “ vertelt Theo. “Bij een tussentijds onderzoekje dat we hielden, bleek dat we slechts 20 procent van onze producten op tijd leverden. In twee jaar tijd hebben we dat van 20 naar meer dan 90 procent gebracht. Dat was een erg uitdagende tijd en de waardering was groot. We kregen daarnaast ook steeds meer klanten, ook buiten de landsgrenzen.”

Hoge kwaliteitseisen optimale procesinrichting door klant

“Eén van deze klanten had enorm hoge kwaliteitseisen en aan die ISO eisen moesten toeleveranciers ook voldoen. De klant nam ons mee in haar gedachtegoed over optimale procesinrichting. Daarvan hebben we enorm veel geleerd en het heeft ons ook diverse awards opgeleverd. We probeerden onze processen continu te verbeteren om aan die eisen te voldoen en hebben ze naar een heel hoog niveau getild.”

Diverse interessante IT-ontwikkelingen voor de toekomst

“Momenteel werken we met Microsoft Dynamics NAV om onze bedrijfsprocessen te ondersteunen. Het is de meest flexibele variant van het ERP pakket van Microsoft en die flexibiliteit is heel fijn voor de gebruikers. Dat zijn er momenteel 530 in totaal. We zien verder een heleboel nieuwe ontwikkelingen op IT-gebied die voor ons interessant zouden kunnen zijn in de toekomst. Daarbij is het van belang dat we een goede balans houden tussen standaardisatie en maatwerk en dat de verschillende systemen zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.”

Klantportalen voor optimaliseren van orderproces

“Een voorbeeld van zo’n ontwikkeling die interessant is richting de toekomt en waar we bij NTS druk mee bezig zijn, zijn portals ofwel klantportalen. Deze portalen bieden klanten onder meer de mogelijkheid om op een andere manier te bestellen. Dat gehele proces kun je automatiseren inclusief de verzending, facturatie en bevestiging. Dit vereist wel dat bedrijven onderling gegevens kunnen uitwisselen en in wezen dezelfde taal spreken. Hoe meer bedrijven matchende systemen hebben, hoe laagdrempeliger het wordt om ermee te werken. Dit alles noemen we Electronic Data Interchange (EDI). EDI zal uiteindelijk leiden tot een versnelling in de orderacceptatie, minder foutkans, minder discussies en minder handmatige administratieve handelingen. Ik verwacht dat die binnen tien jaar helemaal weg zullen zijn. Zeker bij grotere bedrijven.” 

Strategische voordelen behalen met IT

“Een andere ontwikkeling richting de toekomst betreft papierloos werken. Dat is nu nog een stap te ver. Engineers werken nog graag met modellen op papier maar ook daar verwacht ik verandering in. We leven dan ook in een tijdperk van enorme verandering. Het gaat nu sneller dan ooit. Bedrijven zijn daardoor genoodzaakt om IT hoog op de agenda te zetten om strategische voordelen te behalen. Wanneer wij elke willekeurige klant kunnen aansluiten op onze systemen zonder al te veel moeite heb je een enorme competitive advantage ten opzichte van je concurrentie. Bovendien kan een bedrijf het zich niet veroorloven om meer mensen dan strikt noodzakelijk in dienst te hebben. Dan prijs je je volkomen uit de markt.”

Automatiseren waar het meerwaarde heeft

“Dat betekent niet dat je zomaar alles moet automatiseren wat kan worden geautomatiseerd. Er moet een solide business case onder liggen, het moet meerwaarde hebben en het moet gedragen worden. Wanneer mensen er niet mee willen of kunnen werken is automatisering zinloos. Wanneer een automatiseringsvraag vanaf de werkvloer komt is de kans op slagen het grootst. Het gebeurt ook regelmatig dat mensen naar ons toe komen omdat zij kansen zien om processen slimmer in te richten.”

Optimaliseren van primaire bedrijfsprocessen

“Op dit moment zijn we met name druk bezig om met behulp van ERP de primaire bedrijfsprocessen te optimaliseren. NTS heeft dertien bedrijven en de processen variëren per bedrijf. Welke verbetermogelijkheden er zijn, is afhankelijk van verschillende factoren zoals de maturity level van het bedrijf, de bedrijfscultuur, het type klant en de cultuur van het land. De fabrieken in China en Tsjechië vereisen beide een andere aanpak. Het is ook belangrijk om daar met enige regelmaat fysiek aanwezig te zijn. Ik ga daarom één of twee keer per jaar naar Tsjechië en één keer naar Azië.”

EDI en dashboards met management informatie

“Daarnaast zijn we, zoals ik eerder al vertelde, aan het kijken naar de mogelijkheden van het toepassen van Electronic Data Interchange (EDI), de op elkaar aansluitende klantportalen en naar Business Intelligence zodat het management op termijn kan beschikken over een dashboard met real time management informatie. De ontwikkelingen rondom EDI gaan vrij snel, de eerste portal gaat over twee weken live.”

Afspraken over EDI met andere high tech bedrijven

“EDI is als het ware een taal die klanten en leveranciers met elkaar spreken en die op elkaar moet worden afgestemd. Er zijn heel veel verschillende talen en de kunst is om er meer synergy in aan te brengen. Om ervoor te zorgen dat high tech bedrijven met elkaar allemaal dezelfde taal spreken werken we samen met andere high tech bedrijven en organisaties en Brainport Industries in een Smart Industry fieldlab. Wat we daarin doen is behoorlijk baanbrekend voor deze sector.”

Vooruitgang voor NTS en de klant

“Al met al hebben de investeringen die we doen in automatisering enorm veel opgeleverd voor NTS en voor onze klanten. We zijn er de afgelopen jaren in geslaagd doorlooptijden te verkorten en daarmee de time-to-market van onderdelen en producten te versnellen. Bovendien is de foutkans afgenomen en dat bespaard kosten zowel voor NTS als voor onze klant. Ook heeft de automatisering geleid tot meer transparantie en daarmee minder discussie waardoor we meer kunnen focussen wat echt belangrijk is. Dat noem ik nou vooruitgang.”

Meer weten?

Neem contact met ons op via het formulier

Neem contact op