‘Bij NTS verveel ik me geen moment’

Geplaatst op door NTS-Group. De leestijd is ongeveer 6 minuten.

Lisan de Bresser werkt nog geen jaar als HR Adviseur bij NTS. Met haar leeftijd van 27 jaar behoort ze tot de jongere generatie binnen het HR-team en ze beoefent haar vak met passie. Dat uit zich onder andere in een heldere visie over de rol die HR binnen NTS. ‘We staan onze mensen bij om het maximale uit hun werk te halen, zowel wat betreft hun werkplezier als functioneren. Dat doen we echter steeds meer vanuit een adviserende en faciliterende insteek. Onze medewerkers en leidinggevenden hebben daarin immers ook een eigen verantwoordelijkheid. Pakken ze die goed op dan maakt dat henzelf, hun team en NTS sterker, en dat komt natuurlijk ook ten goede aan onze klanten.’

Je kwam nog niet zo lang geleden naar NTS. Was dat een bewuste keuze?

‘Absoluut. De maakindustrie is geen onbekend terrein voor mij. Voor NTS werkte ik drieënhalf jaar als HR Officer en Adviseur voor een productiebedrijf in slimme bouw-oplossingen. Die wereld van technologie en dingen maken past bij mij. Ik ben behoorlijk recht door zee en hou van duidelijkheid. Bovendien wil ik een echt verschil kunnen maken. Die eigenschappen zie ik ook bij de mensen van NTS.’

Wat was de reden van je overstap?

‘Ik wil vooruit. NTS is een groot internationaal complex concern. Het bestaat uit vele bedrijven die sinds 2005 zijn samengevoegd tot één organisatie. Het HR-team is omvangrijk. Dat is niet zonder reden. Er is gewoonweg heel veel werk te verzetten op allerhande fronten, niet in het minst door de enorme groei en diversiteit van NTS. Dat betekent dat ik me hier geen moment hoef te vervelen; mezelf kan ontwikkelen in mijn vak en van waarde kan zijn.’


Lisan de Bresser (r) met haar HR collega Suzanne Coppers

Hoe vertaalt dat zich in je dagelijkse werkzaamheden?

‘Ik hou me bezig met allerhande praktische en strategische HR-functies. Ik ondersteun medewerkers en leidinggevenden bij de instroom, doorstroom en uitstroom. Ik zorg dat de juiste mensen op de juiste plekken terecht komen. Ik adviseer en begeleid bij zaken zoals verzuim, opleidingen, functiewisselingen en exitgesprekken. Daarnaast richt ik me op beleid, bijvoorbeeld ten aanzien van het op peil houden van de kennis, kunde en de ontwikkeling van werknemers. Maar denk daarbij ook aan zorgen dat NTS voldoet aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van regelgeving zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de privacywetgeving.’

Wat is volgens jou de kern van HR?

‘Er is wel wat veranderd gedurende de afgelopen jaren wat betreft ons vak, ook gezien vanuit de rol van HR binnen organisaties. HR werd vroeger toch allereerst gezien als een dienende afdeling. Welk probleem je ook had, persoonlijk of organisatorisch, je liep binnen bij personeelszaken en die losten het wel op. Nu is er een tendens - en die zie je ook binnen NTS - dat we in toenemende mate een adviserende en faciliterende positie innemen. Onze mensen - de medewerkers en leidinggevenden - hebben een eigen verantwoordelijkheid op het gebied van hun functioneren en de mensen met wie ze samenwerken, bijvoorbeeld binnen hun teams. Daar moeten ze ook naar handelen. Ik denk ook dat dat goed is. Het zorgt voor meer balans binnen het bedrijf. Wij kunnen immers allerlei zaken afvangen en oppakken bij HR, maar het zijn de mensen op de werkvloer die het uiteindelijk moeten doen.’

Dat klinkt als niet meer dan logisch….

‘Dat denk ik ook, maar het zal voor sommigen wellicht ander voelen omdat het in het verleden anders ging. Het neemt ook niets weg van het feit dat HR nog steeds die ondersteunende organisatie is die onze mensen op allerhande fronten wil helpen om het maximale uit zichzelf en hun werk te halen. Zo vind ik het bijvoorbeeld heel leuk om medewerkers bij te staan bij het ontwikkelen van hun skills; ze te adviseren over opleidingen, trainingen en coaching. En als werknemers niet functioneren of zich niet gelukkig voelen op hun huidige plek, dan zijn er vaak mogelijkheden genoeg op andere plekken in de organisatie. In zo’n geval ondersteun ik ook graag. Goede mensen zijn immers van grote waarde voor dit bedrijf.’

Wat vind je van het HR-team van NTS?

‘We zijn met veel mensen die allen verschillen in hun persoonlijkheid en ervaring. Dat is een belangrijke asset. Het stelt ons in staat het werk optimaal te verdelen. Het is goed dat we daarbij steeds sterker werken vanuit de organisatie. De bedrijfsstrategie is leidend in de verdere ontwikkeling van NTS. Die moet dus ook worden gereflecteerd in alles wat wij doen. Daarom trekken we ook steeds meer één lijn in ons HR-beleid en de bijbehorende processen bij al die bedrijven die deel uitmaken van onze groep - in ieder geval die in Nederland - bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, het indelen van teams, de instroom, doorstoom en uitstroom, noem maar op. Dat hoort bij een eigentijds professioneel bedrijf van deze omvang.’

Wat vind jij aan bijzondere uitdagingen bij NTS?

‘Het leuke aan NTS is dat het een bedrijf is met diverse culturen. Die zijn eigen aan de onze uiteenlopende ondernemingen en divisies, vanwege hun historie en het werk dat ze doen. Zo verschillen de mensen en organisatie van een specialist in metaal- of granietbewerking natuurlijk wezenlijk van die van een hightech-ontwikkelbedrijf. Dat betekent dat er een bedrijfspsychologische component verbonden is aan veel van wat HR doet. Neem talentmanagement. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen, maar wat dat dan exact betekent en welk pad kan worden bewandeld verschilt altijd. Je moet dus altijd kijken naar de persoon - wie ben jij, wat wil jij, waarom, is dat haalbaar en hoe past dat dan in de NTS-puzzel?’

Het gaat dus altijd om de mensen én het bedrijf…

‘En daarbij moet je nooit aan de oppervlakte blijven maar doorvragen en doordenken, bijvoorbeeld tijdens sollicitatie-, functionerings- of exitgesprekken. Aan eenzijdige communicatie heb je niets. Als je wilt leren, verbeteren en groeien dan kan dat alleen door het voeren van een waardevolle dialoog, over waar je staat, wat je denkt en voelt, hoe je de toekomst ziet... Dat geldt voor onze medewerkers, teams, bedrijven en NTS als geheel. Wij spelen vanuit het werkdomein van HR een belangrijke rol in het bijeenbrengen van die belangen.’

Met als uitgangpunt dat de mensen het belangrijkste kapitaal van NTS vormen?

‘Technisch talent en goede vakmensen zijn schaars. We moeten ze binnenhalen en behouden, dat is een open deur. De vraag is hoe je dat doet en tegelijkertijd vooruit blijft bewegen als bedrijf. NTS wil een eigentijdse werkgever zijn; een plek waar je met plezier kunt werken en je kunt groeien als persoon, in je vak en carrière. Dat is ook een voorwaarde om onze klanten goed te kunnen bedienen. Tegelijkertijd werken hier verschillende generaties en - zonder iedereen over een kam te willen scheren - die verschillen in hun wensen en behoeftes. Uniformiteit is dus mooi, maar HR zal voor een belangrijk deel altijd blijven draaien om een persoonlijke en flexibele aanpak en interesse in wat individuele mensen beweegt. Het is dus een zaak van balans, en ook dat maakt ons vak zo mooi.’

Meer weten?

Neem contact met ons op via het formulier

Neem contact op