Privacyverklaring

Onze kijk op privacy

We vinden dat het van groot belang is dat persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden daarom door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We houden ons aan de vereisten van de Europese privacywetgeving (AVG) en Singapore Personal Data Protection Act (PDPA).

Over NTS

NTS is gespecialiseerd in het ontwikkelen van uiterst nauwkeurige systemen, modules en componenten voor de hightech industrie. Via onze websites, nieuwbrieven en op sociale media informeren we onze klanten en potentiële nieuwe medewerkers over ontwikkelingen bij NTS.


Wat zijn persoonlijke gegevens?


Welke persoonsgegevens verzamelen we?


Waar gebruiken we persoonlijke gegevens voor?


Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens?


Met wie delen we persoonlijke informatie?


Onze visie op veiligheid en welke maatregelen we nemen


Recht op inzage, rechtzetting of verwijdering van de persoonsgegevens

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij NTS of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan NTS. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming via afdeling Communicatie van NTS.

Meer weten?

Neem contact met ons op via het formulier

Neem contact op