Vooruitgang in contaminatie beheersing

De eisen ten aanzien van reinheid wegen steeds zwaarder in de ontwikkeling en productie van geavanceerde hightech-apparatuur. Daarmee wordt contaminatie beheersing steeds belangrijker voor de business cases van OEM’s vanuit het oogpunt van kwaliteit, functionaliteit en esthetiek versus de kosten voor goederen en ontwikkeling. Volgens John Timmermans, Technisch Specialist en lid van het Cleanliness Competence Team bij NTS, is het daarom logisch dat NTS reinheid tot een kerncompetentie verheft. ‘Het is een zaak voor alle betrokken partijen en het draait om awareness en actie. Een toegewijde en gefocuste organisatie met gemotiveerde operators is dus key.'

BEKIJK OOK ONZE CLEANLINESS COMPETENTIEPAGINA

Er breekt een nieuw tijdperk aan. Onze technologie wordt snel intelligenter en stelt ons in staat om dingen te doen die we tot voor kort onmogelijk achtten. We brengen onze dagen online door met onze mobiele apparaten, printen voedsel en 3D vliegtuigonderdelen, gebruiken chirurgische robots en kunnen atomen zien. Dit soort vernieuwing wordt mogelijk gemaakt door de significante groei in procesnauwkeurigheid van hightech-machinebouwers. De ontwikkeling van geavanceerde software is daarbij van groot belang. Maar ook de innovatiesnelheid in het hardware-domein is extreem, bijvoorbeeld op het gebied van het creëren van ongelooflijk kleine structuren. En om dat allemaal mogelijk te maken is reinheidsbewustzijn uiterst belangrijk.

Ongeveer drie jaar geleden startte NTS haar Cleanliness Competence Team (CCT) op met als doel het verder ontwikkelen, borgen en verbreiden van reinheidscompetenties, en het vastleggen van relevante ontwerprichtlijnen. Hoewel contaminatie beheersing al een natuurlijk onderdeel van een vele projecten binnen de onderneming was, betekende dit de officiële erkenning van reinheid als een kerncompetentie die moest worden ingebed in alle lagen van de organisatie.

Ernstige gevolgen

'De technologische prestaties van vandaag zijn enorm en de grenzen worden doorlopend verlegd’, aldus Timmermans. ‘Dit resulteert in nieuwe uitdagingen voor OEM's en hun leveranciers. Reinheid is daarbij één van de majeure actuele thema's. Het mag duidelijk zijn dat - wanneer je bijvoorbeeld op de nanometer exact werk of een hoogspanningsveld in een vacuüm creëert - de minste hoeveelheid verontreiniging schadelijke effecten kan hebben. Denk daarbij aan haperende productieprocessen, falende of onbetrouwbare applicaties en een beperking van de levensduur van machines. Daarnaast moeten producten er gewoon goed uitzien. Niemand koopt een nieuwe auto met een kras of rare vlekken. Dus wanneer we over reinheid praten, hebben we het over het voorkomen van potentieel ernstige schade aan de business cases van OEM's.'

Optimaal evenwicht

NTS is een multidisciplinair bedrijf dat OEM's wereldwijd bedient. Het werkdomein omvat zowel de ontwikkeling en de assemblage van hightech-modules en -machines, als de productie van de kerncomponenten. Timmermans benadrukt dat met betrekking tot deze propositie NTS reinheid ziet als een integrale opgave waarvoor een diepe en brede kennis, de juiste hulpmiddelen en specifieke vaardigheden nodig zijn.

‘Contaminatie beheersing begint bij het ontwerpen van concepten en definiëren van processen. In deze vroege fases, evenals later in het traject, benaderen we dit thema vanuit het perspectief van het creëren van een optimaal evenwicht. Niets is schoon. Er is altijd vervuiling. We willen het niet zo schoon mogelijk, maar zo schoon als nodig. Overdesigning is nooit productief vanwege de negatieve gevolgen voor de snelheid en de kosten van projecten. Een substantieel deel van die eerste stappen is dus het creëren van duidelijkheid over het vereiste reinheidsniveau. Verontreiniging kan daarbij van alles zijn: water, olie, stof, bacteriën, ontgassing, noem maar op.'

Het voortouw nemen

'Contaminatie beheersing is een kwestie van drempels en de bijbehorende concentratiegrenzen; wat is toegestaan en wat niet, en hoe bouwen je controles in tijdens het productieproces om te bewijzen dat de besmettingen binnen de normen blijven?’ Dat zegt Marcel Kouters, Systeem Lead Engineer bij NTS, in aanvulling op zijn collega. ‘Al deze zaken maken de impact van reinheideisen bijzonder complex. Als ontwikkelings- en productiepartner variëren onze rol en verantwoordelijkheden bovendien van geval tot geval. Sommige OEM's leggen hun criteria tot in het kleinste detail vast op basis van ISO-normen of hun eigen criteria. Tijdens andere projecten is er ruimte voor samenwerking in het vertalen van reinheidseisen in de meest kosteneffectieve maatregelen in Technical Product Demands en manieren van werken. En soms - meestal als startende ondernemingen betrokken zijn - heeft de klant niet of nauwelijks nagedacht over de gevolgen van verontreiniging en is het aan ons om het voortouw te nemen. Kortom, heeft iedereen zijn eigen visie op contaminatie beheersing en hoe een optimaal resultaat moet worden gerealiseerd.’

Bewustzijn en betrokkenheid

Het belang van reinheid zal blijven groeien bij het creëren van geavanceerde technologie en apparatuur. Volgens Timmermans is dit logisch. 'De belangrijkste spelers in de semicon-industrie volgen nog steeds de wet van Moore. Dit resulteert automatisch in zwaardere eisen op het gebied van contaminatie beheersing. Dezelfde trend zie je in alle hightech-markten wij bedienen. Vooruitgang in het ontwerpen en bouwen met het oog op reinheid is daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid van de gehele waardeketen. Dit betekent dat ook NTS haar focus moet versterken. Dat doen we bijvoorbeeld middels heldere procedures op het gebied van de specificatie van de vereiste reinheid en ontwerprichtlijnen, instructies voor het voorkomen van vervuiling tijdens productieprocessen, het ontwikkelen van nieuwe recepten voor de reiniging van componenten en het bouwen van de juiste voorzieningen voor een schone assemblage en verpakking. Maar het is ook van belang dat we ons allemaal realiseren dat contaminatie beheersing draait om mensen die het moeten doen. Je kunt heel veel vastleggen in normen, overeenkomsten en technologische oplossingen. Maar het begint allemaal met het nodige bewustzijn en betrokkenheid van alle belanghebbenden en samenwerking op ieder niveau. NTS werkt met trots aan de meest geavanceerde hightech-systemen en daarmee aan een spannende toekomst. Dat kan niet zonder de commitment van alle ingenieurs en exploitanten, ook op het gebied van contaminatie beheersing.’

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over reinheid?

BEKIJK OOK ONZE CLEANLINESS COMPETENTIEPAGINA

Meer weten over ons?

Neem contact met ons op via het formulier.

Neem contact op