Reinheid is een state of mind

Het succes van het ontwikkelen en vervaardigen van complexe modules en machines voor hightech-OEMs wordt bepaald door steeds strengere eisen ten aanzien van reinheid. NTS beschouwt contaminatiebeheersing daarom als een kerncompetentie. Het investeert fors in het genereren van relevante kennis en de benodigde apparatuur, en die toepassen in ontwikkelings- en productieprocessen voor klanten. Daarbij legt het de lat hoog, niet alleen met betrekking tot de huidige behoeften aan reinheid, maar ook die van de komende jaren. Twee actuele grote projecten zijn de aanzienlijke upgrades van de cleanroom- en reinigingsfaciliteiten bij de assemblagedivisie van NTS.

Contaminatiebeheersing is cruciaal voor de productie van geavanceerde modules en machines van hoge kwaliteit. Dit maakt het een belangrijk thema in de internationale ‘high complexity, low volume, high mix’ markten die NTS bedient als eerstelijnstoeleverancier. Olof Teulings, Process Engineer bij de NTS-divisie Systems Assembly, ervaart de toenemende roep om reinheid op een dagelijkse basis.

Anticiperen op behoeften

'De eisen worden steeds strenger en klanten verwachten steeds meer van ons. Een voorbeeld betreft een aantal van onze strategische partners die expliciet hun ontwikkelpad en daaruit voortvloeiende eisen op het gebied van reinheid delen, waardoor wij op hun behoeften kunnen anticiperen en nodige stappen nemen om ze in de toekomst optimaal te blijven bedienen. Dit onderstreept het feit dat contaminatiebeheersing een hot item is in onze hightech-wereld, en dat geldt dus ook voor onze NTS-bedrijven in ontwikkeling en engineering, de fabricage van componenten en assemblage. We erkenden dit enige tijd geleden en maakten de expliciete keuze om reinheid te verheffen tot een kerncompetentie, en wel in het volle besef dat als je het niet schoon kun maken, nu of in de toekomst, je business verliest.’

Deeltjes en chemische filtratie

Olof is lid van het Cleanliness Competentie Team dat NTS jaren drie jaar geleden opzette. Een van de belangrijkste doelen is het genereren, vergroten en delen van relevante kennis, bedrijfsbreed, maar ook met de partners van NTS. De betrokken deskundigen leggen daarmee een stevige basis voor het vermogen op het gebied van reinheid en de strategie van NTS. Bovendien spelen ze een adviserende rol in projecten waar contaminatiebeheersing een issue is.

'In het oppakken van al die activiteiten, zijn we niet zonder ambitie’, vertelt Olof. 'NTS wil een stap vooruit zijn - een koploper zijn in het beheersen van verontreiniging. Stabiele en robuuste processen vanuit een reinheidsperspectief geven ons een concurrentievoordeel. Het delen van onze expertise met klanten - gevestigde OEMs en nieuwkomers - draagt bij aan onze toegevoegde waarde. Maar het is natuurlijk ook een kwestie van het beschikken over de juiste faciliteiten om schoon te kunnen werken. Op dit moment leid ik een project waarin we onze ISO 6 cleanroom uitbreiden, onze ISO 8 cleanroom upgraden naar ISO 7 en waar nodig ISO 5 of zelfs minder mini-omgevingen toevoegen. Dit traject omvat onder andere het installeren van nieuwe luchtbehandelingsinstallaties voor deeltjes en chemische filtratie en het veranderen van de lay-out, de cleanroom-apparatuur, dresscode, manier van werken, de logistieke flow en reinigingsprocessen.

Een echt verschil

Je kunt reinheid opvatten als iets wat in basis simpel is. In werkelijkheid is het echter vaak een zeer complexe zaak waarbij het succes wordt bepaald door een som van verschillende maatregelen’, aldus Process Engineer Martin Baan-Hofman. 'Hetzelfde geldt voor het optimaliseren van onze reinigingsfaciliteiten wat onder mijn verantwoordelijkheid valt. Onze huidige geautomatiseerde reinigingslijn bestaat uit 8 baden van 140 liter waarin we al onze roestvrijstalen en aluminium componenten schoonmaken voordat ze naar een cleanroom worden overgebracht. We begonnen drie jaar geleden met dit project met het doel een effectief en robuust reinigingsproces te creëren. NTS heeft er niet voor gekozen om de gebaande paden te volgen door al bestaande en veelgebruikte standaarden aan te passen. Onze uitdaging is om onderdelen van een breed scala aan leveranciers te reinigen en daarbij een consistent hoog hygiëneniveau te realiseren. We zijn erin geslaagd om een echt verschil te maken - in nauwe samenwerking met leveranciers van chemicaliën en consultants - door nieuwe combinaties van zeep en recepten te vinden die onze reinheid naar het volgende niveau hebben verheven. Dit betekende dat we intensief en extensief moesten experimenteren om het goed te krijgen, ook wat betreft procesbeheersing bij het meten, hanteren en verpakken van producten. Het kost ontzettend veel tijd, energie en creativiteit om uit te blinken in verontreinigingsbeheersing. Maar wat is er nou leuk aan gemakkelijk?’

Manier van werken

Martin benadrukt dat - of je het nu over een cleanroom of wasstraat hebt - geavanceerde technologie en processen significant kunnen bijdragen aan een schone hightech-assemblage. Maar volgens hem is het de menselijke factor die bepalend is voor contaminatiecontrole. Daarom investeert NTS veel in training en het creëren en bestendigen van het noodzakelijke bewustzijn.

'De laatste jaren heeft NTS grote stappen in reinheid gezet. Bij NTS weten we wat we doen en welke knoppen we moeten draaien om processen te optimaliseren. De feedback die we krijgen van klanten is geweldig. Maar we houden ook in gedachte dat de beheersing van verontreiniging een manier van werken en ‘state of mind’ is. Het moet voortdurend worden gevoed. Het vereist blijvende discipline, aandacht en responsiviteit van alle betrokkenen, vooral bij NTS waar we omgaan met een grote verscheidenheid aan producten en moeten voldoen aan een breed scala klantspecifieke normen in een generieke setting. Dat is iets wat je samen doet; door te leren, het belang steeds opnieuw te benadrukken en iedereen scherp te houden om de resultaten te maximaliseren.'

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over reinheid?

NEEM CONTACT MET ONS OP

Dit nieuwsartikel was onderdeel van onze nieuwsbrief Accelerating News Q3 - 2019

Meer weten?

Neem contact met ons op via het formulier

Neem contact op