Beheren van kosten en meerwaarde voor de klant

System design is het hart van iedere innovatie. Goede ideeën staan of vallen met een goed ontwerp. Maar ook value engineering is van groot belang en vormt een belangrijke competentie van NTS Mecon. Maakbaarheid en kostenplanning door slimme (re-)engineering van mechatronische systemen en deelsystemen. 

Kosten van materialen en fabricage stijgen door, zonder dat er sprake is van nieuwe belangrijke functionaliteiten aan het product. Dit drukt de winstgevendheid van een product gedurende zijn levenscyclus.

De afbeelding hieronder illustreert dit: 

Door value engineering toe te passen, kunnen we de kosten beheersen tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten. Gedurende de ontwikkeling worden vaak nieuwe functionaliteiten toegevoegd zonder rekening te houden met de bereidheid van klanten om te betalen voor een dergelijke extra functionaliteit. Daarom duikt ‘design-to-costs’ vaak op als paradigma.

In nauwe samenwerking met de klant analyseren onze engineers waar de specificaties soepeler kunnen, welke leveranciers het meest waar voor het geld bieden en wat de beste productietechnologieën zijn. Samen met de klanten worden ideeën genoteerd, geanalyseerd en geselecteerd op basis van rendement. NTS heeft verschillende projecten uitgevoerd die resulteerden in een aanzienlijke kostendaling van bestaande producten.

Contactinformatie

Adres:

Koopmanslaan 25
7005 BK Doetinchem
The Netherlands

T: +31 (0)314 398 900

NTS Mecon