Prototype-Assembly

Prototype-assemblage

Tijdens het bouwen van een prototype zijn kwaliteit en snelheid van uitvoering uitzonderlijk van belang. Daarom beschikt NTS over een gespecialiseerde faciliteit voor prototypebouw. Deze locatie beschikt over hun eigen fijnmechanische en elektrische modelshop. NTS is in staat om complete prototype- en One-off-projecten intern te realiseren: het echte one-stop-shopprincipe. Deze service levert u vele voordelen op, zoals praktische maakbaarheid en significant verkorte doorlooptijden. Een prototypeproject wordt in nauwe samenwerking met u uitgevoerd. Door het inbouwen van diverse milestones en reviewmomenten in onze projectaanpak voor prototypen, blijft u tijdens het volledige traject goed geïnformeerd.