Cleanroom-assemblage

NTS ziet een duidelijke toename van het aantal toepassingen dat een schone omgeving vereist. Die ontwikkeling is niet uniek voor de semiconconductor industrie, maar geldt bijvoorbeeld ook op de markten voor medische en analytische apparatuur. Het is dan ook essentieel om vanaf de vroegste ontwikkelstadia vast te stellen of, en op welk niveau hygiëne vereist is. NTS beschikt over een schat aan ervaring op het gebied van reinheid, variërend van het ontwerpen en bouwen van prototypen tot serieproductie. Bovendien beschikken we over cleanrooms variërend van grade 5 tot grade 8.

Cleanroom-assembly