One Off Equipment

Value engineering & DfX

Value Engineering en Design for Manufacturing, Assembly and Costs zijn kenmerkend voor de NTS development aanpak. NTS-engineers zijn zich continu bewust van het feit that de marges van onze klanten altijd onder druk staan: de kosten van productie en materialen stijgen, terwijl de afnemers van de producten van onze klanten eigenlijk juist een afname van de kostprijs verwachten in de loop van de tijd. 

Onze aanpak van value engineering en DfX is specifiek afgestemd op de ontwikkeling van high-tech systemen. NTS gebruikt een systematische, methodische aanpak om een optimale balans te bereiken tussen de product- en componentspecificaties en wat uiteindelijk in de markt werkelijk van waarde is voor de gebruikers. De aanpak maakt gebruik van de uitgebreide expertise van NTS op het gebied van productietechnieken, de grondige domeinkennis en kennis van mogelijke toeleveranciers, en kent tevens een instrumentarium om in te zoomen op mogelijke kostenbesparingen. Onze engineers zijn gewend om te werken in de complexe, "multistakeholder" omgevingen van de high-tech sector.

In nauwe samenwerking met onze klanten kunnen NTS engineers aangeven waar specificaties onnodig de kosten opdrijven en hoe deze aangepast kunnen worden, welke toeleveranciers het meest geschikt zijn, welke fabricagetechnieken optimaal zijn voor bepaalde componenten. Wij laten onze productie-experts graag deelnemen deel aan ontwerpsessies om productiekennis uit de eerste hand mee te nemen in het ontwerp. Samen met onze klanten worden ideeën voor kostenreducties verzameld, geanalyseerd en geprioritiseerd, en vervolgens uitgevoerd op basis van Return-of-Investment. NTS heeft een uitgebreid arsenaal aan faciliteiten onder haar eigen dak voor de eventuele productie van precisiecomponenten, en het prototypen en uittesten daarvan.

NTS heeft een uitgebreid track record van projecten waarbij de productiekosten aanmerkelijk zijn teruggebracht, zowel voor bestaande producten als voor nieuw ontwikkelde producten. Kostenreducties van 20-30% zijn daarbij geen uitzondering.