One Off Equipment

Value engineering

System design is het hart van iedere innovatie. Goede ideeën staan of vallen met een goed ontwerp. Maar ook value engineering is van groot belang. Maakbaarheid en kostenplanning door slimme (re-)engineering van mechatronische modules en deelsystemen. 

Kosten van materialen en fabricage stijgen door, zonder dat er sprake is van nieuwe belangrijke functionaliteiten aan het product. Dit drukt de winstgevendheid van een product gedurende zijn levenscyclus.

Onze aanpak van value engineering is specifiek afgestemd op high-tech ontwikkelomgevingen. NTS combineert een systematische, methodische aanpak met praktische kennis van productietechnieken, een grondige kennis van relevante leveranciers, en met de nodige soft skills om te werken in complexe, "multistakeholder" klantomgevingen. Daarnaast bezit NTS de technische vaardigheden en domeinkennis om de systeemspecificaties te beoordelen, en in overleg met de klant aan te passen.

In nauwe samenwerking met de klant analyseert NTS waar de specificaties kunnen worden versoepeld, welke leveranciers de beste prijs/kwaliteit leveren en wat de beste productietechnologieën zijn. Samen met de klant worden verbeter-ideeën gegenereerd, geanalyseerd en geselecteerd op basis van de Return on Investment. Op deze wijze heeft NTS een track record van projecten opgebouwd waarbij kostenreducties van 20-30% geen uitzondering zijn.