(Co-)Ontwikkeling en industrialisatie van (opto-)mechatronische systemen

NTS heeft zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld tot partner om  precisiesystemen voor de hightechindustrie te ontwikkelen en te produceren. Door haar ervaring levert Development & Engineering kosteneffectieve oplossingen die de concurrentievoorsprong van onze klanten vergroten en een korte time-to-market mogelijk maken: 'first time right', waarbij productie-, assemblage- en levenscyclus beheer vanaf het begin worden meegenomen. Onze klanten zijn actief in verschillende sectoren, zoals halfgeleiderindustrie, instrumentatie, life sciences en digital printing.

Development & Engineering is uitstekend gepositioneerd om (opto-)mechatronische systemen te ontwikkelen en te industrialiseren. Onze technologie-passie, focus, ontwikkelprocessen én de samenwerking met onze maakbedrijven maken een hoge kwaliteit en een korte time-to-market mogelijk.

Door de sterke link met onze NTS wereldwijde maakbedrijven kunnen we de gehele levenscyclus van een product begeleiden, inclusief b.v. het organiseren van kostenverlagende activiteiten, of het geven van maakbaarheidsinput. Development & Engineering heeft een aantal kenmerkende proposities die het succes van de klant kunnen bepalen. Deze proposities worden hieronder  beschreven.

Value engineering & DfX

Value engineering en Design for Manufacturing, Assembly and Costs zijn kenmerkend voor de ontwikkelings- en engineeringaanpak van NTS. NTS-engineers zijn zich ervan bewust dat de marges van hun klanten constant onder druk staan: de productie- en materiaalkosten nemen gestaag toe, terwijl eindklanten tijdens de levenscyclus van een product juist een kostenbesparing verwachten.

NTS gebruikt een methodische aanpak om een optimale balans te bereiken tussen de component- en productspecificaties en de beoogde marktwaarde. De aanpak maakt gebruik van uitgebreide expertise op het gebied van productietechnieken, een grondige kennis van het vakgebied en de kennis van de toeleveranciers. Bovendien zijn er instrumenten beschikbaar om in te zoomen op mogelijke kostenbesparingen.

In samenwerking met de klant analyseren onze engineers waar de specificaties ruimer kunnen, welke productietechnologieën het meest geschikt zijn en welke leveranciers de beste prijs-kwaliteitverhouding bieden. Productie-experts nemen deel aan de ontwerpsessies om te zorgen dat uit eerste hand bekend is wat de productiebeperkingen of -mogelijkheden zijn. Samen met de klant worden ideeën gecreëerd, geanalyseerd en geselecteerd op basis van rendement. NTS is ook in staat de voorgestelde kostenverlagingen ook echt door te voeren; een duidelijk voordeel ten opzichte van een adviesgerichte aanpak zoals bij consultants gebruikelijk.

ONTDEK ONZE VALUE ENGINEERING COMPETENTIES

 

Optische systemen

Optische technieken en principes spelen een steeds grotere rol binnen een breed gamma aan detectie- en inspectietoepassingen, -producten en -systemen. De optische oplossingen van NTS worden belangrijk wanneer standaard-oplossingen om technische of commerciële redenen niet het gewenste resultaat bieden.

NTS heeft 30 jaar ervaring met optische ontwerpen die bestaan uit gecompliceerde catadioptrische systemen, laser- en witlichtinterferometrie, lichtsystemen, spectroscopie en geavanceerde imaging, en de hieraan gerelateerde beeld- en signaalverwerking. Niet alleen beschikt NTS over diepgaande kennis van optische systemen, de ondersteunende NTS productie-infrastructuur zorgt ervoor dat ook volledige systemen kunnen worden ontwikkeld en in serie geproduceerd. Onze lab- en cleanroominfrastructuur maakt snelle prototyping en snel testen mogelijk.

Onze klantspecifieke optische ontwerpen en producten worden gebruikt binnen de medische en industriële markten en consumer electronics, en beslaan het spectrale bereik van EUV tot NIR.

MEER OP ONZE NTS OPTEL WEBSITE

 

Turn-key systeemontwikkeling

Door onze ruime ervaring zijn wij in staat om volledig geïntegreerde mechatronische systemen te ontwikkelen op basis van use-cases en/of toepassingseisen. Met onze systeemengineeringaanpak, die is gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 13485 voor medische hulpmiddelen, ondersteunen we het definiëren van eisen en productspecificaties, het testen van producten, het maken van prototypes, maar ook het industriële design. Ook volledige industrialisatie en levenscyclusbeheer zijn mogelijk.

NTS heeft door de jaren heen een grote verscheidenheid aan systemen en apparaten volledig ontwikkeld voor een breed scala aan bedrijven, van OEM-klanten tot start-ups. Onze competenties omvatten specialistische kennis van materialen, vacuüm, fysieke processen, systeemdynamica en sensorische en actuerende oplossingen. Dergelijke geavanceerde specialistische kennis is onmisbaar wanneer innovatieve klanten met hun net bedachte uitvindingen naar NTS komen voor de ontwikkeling van bijpassende apparatuur.

 

Digital printing

NTS is gespecialiseerd in de (co-)ontwikkeling, productie en assemblage van industriële inkjetprinters en printmodules. Klanten hebben te maken met toenemende complexiteit en de snelle time-to-market-eisen. NTS kan de de ontwikkelingscyclus versnellen met behulp van ons inkjetprocesvalidatieplatform, beproefde bouwstenen en via het snel maken van van prototypen. Bovendien kan NTS een lage total cost of ownership realiseren door gebruik te maken van de bestaande value engineering-competentie, volumeproductiecapaciteit en haar wereldwijde fabricage footprint.

NTS heeft meer dan 25 jaar ervaring met het ontwikkelen van een breed scala aan industriële printers voor grafisch printen (banners, textiel, direct-to-shape, etc.), functioneel printen (etch resist, oogheelkundige lenzen, switchable 3D-scherm, etc.) en de 3D-productie/additive manufacturing (kunststoffen, metaal) voor OEM-klanten.

ONTDEK ONZE PRINTING COMPETENTIES

 

Klantspecifieke positioneringssystemen

Als uw processen grote positioneringsnauwkeurigheid vereisen, b.v. tot in het lage nanometerbereik om 300mm semiconductorwafers te inspecteren of een paar micron voor high-definition kleurenafdrukken op substraten van 4m2, kan NTS de mechatronische systemen die u nodig heeft specificeren, ontwerpen, bouwen en testen.

Voor positioneringssystemen hebben we een uitgebreid track record op het gebied van systeemarchitectuur, voorspellen en valideren van systeemdynamica en ontwerp voor hoge reinheid. Als ontwerppartner combineren we deze sterke punten tot een maatwerk mechatronisch systeem of module, met een goed gecontroleerd ontwerp en productieproces, waarmee u uw processen succesvol kunt realiseren.

ONTDEK ONZE POSITIONING COMPETENTIES

 

Snelle prototyping, one-offs en tooling

Voor het  ontwerpen en produceren van geavanceerde hightechproducten zijn korte prototyping-, controle- en valideringscycli erg belangrijk. NTS maakt dit mogelijk door de ontwikkelings- en engineeringprocessen nauw te integreren met de prototyping-, test- en productievoorbereidingsprocessen. Daarvoor worden door NTS de beste werkplaatsen en eersteklasfaciliteiten voor snelle prototyping ingezet. Deze kunnen ook worden gebruikt voor de productie van one-offs, testapparatuur of kleine productseries.

NTS heeft tevens een uitgebreide staat van dienst op het gebied van de ontwikkeling en productie van de productie- en transportgereedschappen, die nodig zijn voor delicate optische en mechanische componenten en assemblies. Voor de handling en het vervoer van deze assemblies gelden soms zeer uitdagende eisen met betrekking tot trillingsisolatie en schokonderdrukking. Voor sommige toepassingen moet de transporttool ook een extreem schone mini-omgeving met stabiele druk en temperatuur bieden.

Meer weten?

Neem contact met ons op via het formulier

Neem contact op