NTS heeft de afgelopen 25 jaar veel kennis en knowhow opgedaan om precisiesystemen voor de hightechindustrie te kunnen ontwikkelen, assembleren en produceren. De systemen die we ontwikkelen en bouwen, worden bijvoorbeeld gebruikt in de semiconductor-, life sciences- en digital-printingindustrie, en betreffen voornamelijk handling-, transfer- en positioneringsprocessen, waarbij de (opto)mechatronische en mechanische kennis van NTS wordt toegepast.

Mechatronische systemen

Veel processen in de hightech vereisen nauwkeurige positionering tot in het nanometerbereik, bijvoorbeeld voor het inspecteren van 300mm semiconductor wafers of het controleren van een paar micron voor high-definition kleurenafdrukken op substraten van 4m2. NTS heeft zich gespecialiseerd in het specificeren, ontwerpen, bouwen en testen van de hiervoor benodigde mechatronische systemen. Als uw technologiepartner sluiten we daarbij naadloos aan op uw behoeften en eisen.

Zo hebben we een bewezen deskundigheid op het gebied van systeemarchitectuur, voorspelbaarheid en validatie van systeemdynamiek, ontwerp voor schone ruimtes en projectmanagement. Door het combineren van deze kwaliteiten realiseren we een gecontroleerd ontwerp- en productietraject van de specialistische mechatronische systemen die u nodig heeft voor het succesvol toepassen van uw processen.

Locaties

Optische systemen

Optel

Locaties

Optische technieken en principes spelen een steeds grotere rol binnen detectiesystementoepassingen, en -producten en hun toepassingen.

NTS heeft meer dan 30 jaar ervaring in optisch ontwerp, bijvoorbeeld op het gebied van gecompliceerde catadioptrische laser- en witlichtinterferometrie, lichtsystemen, spectroscopie en geavanceerde imaging en hieraan gerelateerde beeld- en signaalverwerking.

Onze klantspecifieke optische ontwerpen en producten worden toegepast in diverse markten, zoals die voor medische en industriële apparatuur en consumer electronics, en beslaan het spectrale bereik van EUV tot NIR.

Solutions for Optical Inspection, Testing and Qualification (English)

Tooling/One Offs

Het succesvol ontwerpen en produceren van tooling/One-off equipment vereist een naadloze integratie van de engineeringfuncties en het combineren van theoretische en praktische kennis in de werkplaats. NTS koestert deze onmisbare infrastructuur, waardoor we in een korte doorlooptijd complexe tooling en One-off equipment realiseren.

NTS heeft veel ervaring met het ontwerpen en produceren van transport-tooling voor kwetsbare optische en mechanische componenten en assemblages. Voor het vervoeren van deze producten gelden uitdagende eisen wat betreft trillingsisolatie en schokdemping. Voor sommige toepassingen moet de transport-tool ook een extreem schone mini-omgeving met stabiele druk en temperatuur behouden.

Locaties

Transport Tooling

Value Engineering & DfX

Value Engineering en Design for Manufacturing, Assembly and Costs zijn kenmerkend voor de NTS development aanpak. NTS-engineers zijn zich continu bewust van het feit that de marges van onze klanten altijd onder druk staan: de kosten van productie en materialen stijgen, terwijl de afnemers van de producten van onze klanten eigenlijk juist een afname van de kostprijs verwachten in de loop van de tijd. 

Onze aanpak van value engineering en DfX is specifiek afgestemd op de ontwikkeling van high-tech systemen. NTS gebruikt een systematische, methodische aanpak om een optimale balans te bereiken tussen de product- en componentspecificaties en wat uiteindelijk in de markt werkelijk van waarde is voor de gebruikers. De aanpak maakt gebruik van de uitgebreide expertise van NTS op het gebied van productietechnieken, de grondige domeinkennis en kennis van mogelijke toeleveranciers, en kent tevens een instrumentarium om in te zoomen op mogelijke kostenbesparingen. Onze engineers zijn gewend om te werken in de complexe, "multistakeholder" omgevingen van de high-tech sector.

In nauwe samenwerking met onze klanten kunnen NTS engineers aangeven waar specificaties onnodig de kosten opdrijven en hoe deze aangepast kunnen worden, welke toeleveranciers het meest geschikt zijn, welke fabricagetechnieken optimaal zijn voor bepaalde componenten. Wij laten onze productie-experts graag deelnemen deel aan ontwerpsessies om productiekennis uit de eerste hand mee te nemen in het ontwerp. Samen met onze klanten worden ideeën voor kostenreducties verzameld, geanalyseerd en geprioritiseerd, en vervolgens uitgevoerd op basis van Return-of-Investment. NTS heeft een uitgebreid arsenaal aan faciliteiten onder haar eigen dak voor de eventuele productie van precisiecomponenten, en het prototypen en uittesten daarvan.

NTS heeft een uitgebreid track record van projecten waarbij de productiekosten aanmerkelijk zijn teruggebracht, zowel voor bestaande producten als voor nieuw ontwikkelde producten. Kostenreducties van 20-30% zijn daarbij geen uitzondering.