Cleanliness is een state of mind

 

Het succes van het ontwikkelen en vervaardigen van complexe modules en machines voor hightech-OEMs wordt bepaald door steeds strengere eisen ten aanzien van reinheid. NTS beschouwt contaminatiebeheersing daarom als een kerncompetentie. Het investeert fors in het genereren van relevante kennis en de benodigde apparatuur, en die toepassen in ontwikkelings- en productieprocessen voor klanten. Daarbij legt het de lat hoog, niet alleen met betrekking tot de huidige behoeften aan reinheid, maar ook die van de komende jaren. 

Ontmoet ons Cleanliness Competence Team

NTS heeft een Cleanliness Competence Team (CCT) opgezet om de cleanliness competentie op te bouwen en te borgen en om design guidelines op te stellen. Hoewel contaminatie controle al een natuurlijk onderdeel in veel projecten was, is de opzet van het CCT de officiële erkenning van cleanliness als kerncompetentie. Daarmee is cleanliness ingebed in alle lagen van NTS.

Meer weten?

Neem contact met ons op via het formulier

Neem contact op