Customer Service Executive

Eindhoven

NTS ontwikkelt, maakt, assembleert en test complexe (opto)mechatronische systemen en mechanische modules voor grote hightech machinebouwers (OEM’s). Als eerstelijns systeemleverancier richten we ons op bedrijven in high mix, high complexity en low volume markten met een hoge productvariëteit, lage volumes en hoge complexiteit – bijvoorbeeld semiconductor, life sciences en digital printing – waar precisie en wendbaarheid van het allergrootste belang is. Gedurende de afgelopen jaren heeft NTS veel kennis en knowhow opgebouwd van deze handling en positioning systemen en modules. Die kennis passen we toe op de unieke producten van onze opdrachtgevers, zodat zij zich optimaal kunnen concentreren op hun kernprocessen en samen met ons in een kortere doorlooptijd hun machines kunnen leveren tegen lagere kosten.

NTS Mechatronics is gericht op de protobouw en de serie assemblage van mechatronische modules en producten.

Taken en verantwoordelijkheden

In de functie van Customer Service Executive ben je verantwoordelijk voor het beheren van klantaccounts vanaf quote aanvraag tot en met oplevering op een zodanige wijze dat de doelstellingen op het gebied van geld, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd alsmede de commerciële doelstellingen gerealiseerd worden. Hierbij draag je zorg voor de juiste informatie richting de klant, sales organisatie, de operationele organisatie en directie inzake de status van het klantpakket op alle bovengenoemde criteria.

 • Offertes; Ontvangen, beoordelen, bevestigen en onderhouden van offertes van diverse klanten. Tijdige en volledige offertes richting sales en rapportage over voortgang.
 • Klant performance; Verzamelen en registeren van informatie voor analyses m.b.t. logistieke performance, kwaliteit, omzetverwachting. Verzorgen van analyses mbt klantperformance mbt logistiek, kwaliteit, omzet.
 • Planning; Adviseren van de planners en productieleiding bij het oplossen van problemen ten aanzien van de planning.
 • Communicatie; Afstemming met collega customer service en/of leiding inzake prioriteitstelling tussen klanten in de planning. Klantperformance / Klanttevredenheid.

Activiteiten die leiden tot optimalisatie van de diverse logistieke en commerciële processen teneinde een betere aansluiting/afstemming te hebben op de behoefte van de klant, de interne organisatie en de supply chain (zekerstelling van leveringen, risicovermindering, efficiency en kostenreductie). Borgen contractafspraken met klant in de organisatie. Activiteiten die leiden tot juiste response snelheid en volledigheid naar de klant. Borgen frequent kwalitatief klantcontact.

 • Accountteam; Voorzitten intern klantoverleg, sturing aan de disciplines. Signaleren structurele knelpunten, accountteam leden aanzetten tot actie. Borgen van continuïteit accountteam(s), tijdig signaleren en evt. escaleren.
 • World Class Manufacturing (WCM); Aanvoerder van de WCM gedachte en werkwijze binnen het klant team. Plannen en organiseren van WCM trajecten binnen het productpakket van de klant. Sturing, motivering van de accountteam leden om WCM toe te passen. Borgen van continuïteit van de WCM werkwijze in het klant team, tijdig signaleren en evt. escaleren wanneer de WCM implementatie en borging in het geding komen.

De Customer Service Executive rapporteert aan de Teamleider Customer Service/Logistiek.

Het profiel
 • Je beschikt over een HBO / WO opleiding richting Logistiek / Supply Chain Management, Technische Bedrijfskunde of vergelijkbaar.
 • Je beschikt over een hoge mate van logistiek inzicht en kunde om logistieke processen te kunnen analyseren en te optimaliseren.
 • Je brengt van nature graag structuur aan en bent scherp in de opvolging van werkwijzen.
 • Je bent in staat om informatie duidelijkheid en concreet te formuleren en te communiceren.
 • Wij zoeken iemand met uitstekende communicatieve vaardigheden, die tijdig problemen kan signaleren en hier adequaat en efficiënt op kan handelen.
 • Je hebt gedegen kennis van IT-systemen, ERP- en Microsoft Office pakketten. Ervaring met Navision is een pre, maar geen vereiste.
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse uitstekend in woord en geschrift.


De onderstaande competentiegebieden zijn op jou van toepassing:


Plannen en organiseren;                 

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken.

Mondelinge communicatie;  

Ideeën en meningen aan anderen duidelijk maken, gebruikmakend van duidelijke taal, gebaren

en non-verbale communicatie. Taal en terminologie aanpassen aan anderen.

Overtuigingskracht;

Proberen anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en trachten instemming te verkrijgen

door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode.

Initiatief;

Kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten.

Resultaatgerichtheid;

Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te

grijpen bij tegenvallende resultaten.

Ons aanbod

Wij bieden een enorm uitdagende en zelfstandige functie, waarin je heel breed werkzaam bent. Op functie inhoud heb jij gezonde discussies om te komen tot het optimale financiële resultaat.

Interesse in deze uitdagende functie

Voor meer informatie over bovenstaande functie kun je contact opnemen met Erik Janssen, Corporate Recruitment Officer, via +31(0)6 41 29 52 49. Je sollicitatie voorzien van motivatie en Curriculum Vitae kun je uiteraard ook mailen naar: hrm@nts-group.nl . Meer informatie over NTS en NTS Mechatronics vind je op www.nts-group.nl

< zurück zur Liste